The same faith, the same ideal
Skofja Loka Ventus Passionis-Pasijonski Veter
VENTUS PASSIONIS – PASIJONSKI VETER
andreja.megusar@amis.net

Year of Foundation:2017
Last Performance:
Next Performance:
Years of Intervall:annual
Performances / Intervall:
Total Visitors / Intervall:
Play Duration in Minutes:
Seats / Place for Visitors:
Number of Actors:

Performance Type / Place:


City Website:
Region Website:

Nearby large City:


Nearby Airport:


VENTUS PASSIONIS – PASIJONSKI VETER
(Association of slovenian Passion play actors)
 
The Ribnica Passion play
The Štepanja vas-Ljubljana Passion play
The Preddvor Passion play
The Škofja Loka Passion play

Po ponovni uprizoritvi Škofjeloškega pasijona leta 1999 v režiji p. Marjana Kokalj DJ so bili uprizorjeni številni pasijoni v razlišnih slovenskih mestih - v Ribnici, Preddvoru, Štepanja vas-Ljubljana (poteka že od leta 1990) in seveda v Škofji Loki.
Samostojno gibanje VENTUS-PASSIONIS - PASIJONSKI VETER povezuje slovenske pasijonce v Sloveniji in po svetu kot živo skupnost, neguje duhovno bogastvo in sporošilnost pasijona. Duhovni steber in sedež gibanja je Kapucinski samostan Škofja Loka.
V šasu številnih pasijonskih dogajanj in uprizoritev se zavedamo in skupna nam je misel, da pasijon nikakor ni spektakel oz. zgolj turistišni ali zgodovinski dogodek. Pasijon vsekakor ni samo zunanji dražljaj za oši, temveš nosi tudi mošno duhovno sporošilo. Kot nesnovna kulturna dediššina ima mnogo priložnosti za medsebojno povezovanje in širjenje duhovne vsebine, še posebej za mlade.

Since the revival of the Škofja Loka Passion Play under the direction of Fr. Marjan Kokalj in 1999, there have been several performances of the Passion Play in various Slovenian towns, such as  Ribnica, Štepanja vas - Ljubljana, Preddvor and Škofja Loka of course.
The leaders of these passion play groups founded the association " VENTUS-PASSIONIS - PASIJONSKI VETER" in 2017 in the Capuchin monastery of Skofja Loka.
Passion Play is a way of a new mission especially for many young people who want to take part in it. What all participants have in common is that they do not consider Passion Play as a touristic or historical event but they find a deep spiritual message in it. Passion Play is undoubtedly  a performance with a strong message and has a great value only when it touches people's hearts. What is important is the spiritual, not the economic aspect of it.

Seit der Wiederaufführung der Passion von Škofja Loka unter der Regie von P. Marjan Kokalj im Jahre 1999 wurden in verschiedenen slowenischen Städten immer wieder Passionspiele aufgeführt, so in Ribnica, Štepanja vas-Ljubljana, Preddvor und Škofja Loka.
Die Verantwortlichen dieser Passionsspielgruppen haben nun im Jahre 2017 im Kapuzinerkloster von Skofja Loka den Verein » VENTUS-PASSIONIS - PASIJONSKI VETER« gegründet.
Passion ist besonders für die vielen jungen Mitwirkenden ein Weg der neuen Mission. Allen Mitwirkenden ist gemeinsam: Passion bedeutet für sie kein touristisches oder geschichtliches Ereignis, das Passonsspiel ist für sie eine starke geistliche Botschaft. Passion kann stark sein und hat viel Wert nur dann, wenn sie im Herzen berührt. Wichtig ist für die Mitwirkenden der geistliche, nicht der wirtschaftliche Aspekt.